Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Amerikalaan 34

7681 NB Vroomshoop

Type
Oppervlakte
1.248 m²
Aanvaarding
in overleg

Omschrijving

Object
Het bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit 16 bedrijfsunits met ondergrond en verdere aanhorigheden (deels verhuurd).

Inleiding
Openbare veiling (executoriale Verkoping, ex. Art. 3:268 BW) op donderdag 18 april 2019, vanaf 11:00 uur, online veiling via bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens & Loeff Notarissen, Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam.

Bezichtiging
Op donderdag 28 maart 2019, van 15.00 uur tot 17.00 uur is het mogelijk om het complex te bezichtigen.

Omschrijving
Bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit 16 bedrijfsunits gelegen op industrieterrein Vroomshoop-Oost. Een deel van de bedrijfsunits is verhuurd. Het complex leent zich door de indeling voor uitponding.

Huurgegevens
Een deel van de bedrijfsunits is verhuurd. In de digitale dataroom is een huurlijst van januari 2019 beschikbaar, alsmede de daarbij behorende huurovereenkomsten voor zover aanwezig. De huurlijst is tevens als bijlage aan deze brochure toegevoegd. Deze informatie is aangeleverd door de eigenaar, verkoper en verkopend makelaar aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze informatie.

Locatie
Het bedrijfsverzamelcomplex is gelegen op bedrijventerrein Vroomshoop-Oost. Door de ligging nabij Vroomshoop en de N36 is het object goed te bereiken. In de directe nabijheid zijn bedrijfsruimtes van diverse afmetingen en onder andere een bouwmarkt gelegen.

Bereikbaarheid
Het object is uitstekend bereikbaar per auto. Binnen enkele minuten rijden zijn de N36 en het centrum van Vroomshoop te bereiken.

Indeling
Conform de plattegrond heeft een bedrijfsunit een oppervlakte van ca. 52 m² op de begane grond en ca. 26 m² kantoor-/opslagruimte op de eerste verdieping. De eerste verdieping is te bereiken middels een vaste trap.

Voorzieningen
Elke unit is voorzien van:
- eigen meterkast
- aansluitingen voor gas, water en elektra
- verdiepingsvloer
- krachtstroom
- handmatig bedienbare overheaddeur
- gasheater

Enkele units zijn voorzien van een toilet.

Parkeergelegenheid
Er zijn op het omheinde eigen terrein voldoende parkeerplaatsen gelegen.

Bouwjaar
2008

Milieu
Er zijn geen technische- of milieuonderzoeken beschikbaar. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Enkelbestemming: bedrijventerrein met de functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 3.2. Zie voor verdere informatie het bestemmingsplan in de bijlage.

Kadastrale informatie
Gemeente: Den Ham
Sectie: K
Nummer: 814
Groot: 2.232 m²

Dataroom
Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van een besloten dataroom. Voor toegang tot de dataroom kunt u een verzoek indienen bij Boers & Lem Vastgoedconsultants.

Bijzonderheden
- Verkoper beschikt niet over een energie-prestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

- Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het object (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het object (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het object, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het object (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Veiling
Openbare veiling (executoriale Verkoping, ex. Art. 3:268 BW).

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 18 april 2019, vanaf 11:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens & Loeff Notarissen, Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, het verkoopprotocol, de concept-koopovereenkomst, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bog-auctions.com.

Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding (onherroepelijk en onvoorwaardelijk) op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk woensdag 3 april 2019 om 23:59), schriftelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Loyens & Loeff Notarissen t.a.v. P. Soddemann, Fred. Roeskestraat 100 te 1076 ED Amsterdam, of per email: peter.soddemann@loyensloeff.com.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na drie werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW (m.u.v. de kosten van de directiemakelaar) en de plokpenning komen ten laste van de koper op de veiling en deze zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in te publiceren/gepubliceerde veilingcondities.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6 % overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Bezichtig de ruimte op locatie!

Ben je benieuwd naar hoe de ruimte er op de locatie uitziet? Plan dan met ons een bezichtiging.

Brochure ontvangen?

Wil je meer weten over deze ruimte, vraag dan de uitgebreide brochure aan en ontvang 'm direct.