Aanbod: Bedrijvenpark Twente 114,… | Boers & Lem | Bedrijfsmakelaars

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Bedrijvenpark Twente 114

7602 KE Almelo

€ 63.500 v.o.n.
Type
Koop
Oppervlakte
1.831 m² (in units vanaf 50 m²)
Aanvaarding
in overleg

Omschrijving

Door een herinvulling van het bedrijventerrein aan de Noordzijde van Almelo, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting.

Op het bedrijventerrein Bedrijvenpark Twente realiseert De Marne Vastgoed twee bedrijfsverzamelgebouwen 'Twente I & II’, 31 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m².

Deze units mogen wij u te koop aanbieden. De units zijn uitermate geschikt voor de stalling van een (hoge) camper, als opslagruimte of als beleggingsobject voor (startende) ondernemers, zzp-ers, kleine productieruimte, reparatie of hoveniersbedrijven.

De bedrijfsverzamelgebouwen zullen gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een stramienmaat van 5,00 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 6,00 meter. Ze zijn voorzien van een eigen entree, overheaddeur, meterkast en een betonvloer. De bedrijfsverzamelgebouwen ’Twente I & II’ worden gebouwd op minder dan 47% van de kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is uitstekend bereikbaar.

De Marne Vastgoed bestaat sinds 2005 en is een onafhankelijke projectontwikkelaar gespecialiseerd in kleinschalige bedrijfsunits. Kenmerkend voor de bedrijfsunits zijn de hoge kwaliteitsnormen, de herkenbaarheid en de waardevastheid.

De bedrijfsverzamelgebouwen hebben een totale oppervlakte van circa 1.831. m², welke als volgt zijn onderverdeeld:

GEBOUW "TWENTE I"
Unitnummer Metrage Prijs
1 IN OPTIE ca. 100 m² € 127.000,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
2 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
3 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
4 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
5 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
6 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
7 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
8 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
9 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
10 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
11 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
12 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
13 (Hoekunit) ca. 96 m² € 117.120,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
14 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
15 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
16 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
17 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
18 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
19 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
20 (Tussenunit) ca. 100m² € 122.000,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
21 IN OPTIE ca. 100 m² € 122.000,- v.o.n. te vermeerderen met BTW

GEBOUW "TWENTE II"
Unitnummer Metrage Prijs
22 IN OPTIE ca. 100 m² € 122.000,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
23 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
24 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
25 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
26 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
27 VERKOCHT ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
28 IN OPTIE ca. 85 m² € 104.550,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
29 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
30 (Tussenunit) ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW
31 IN OPTIE ca. 50 m² € 63.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW

Alle bovengenoemde prijzen zijn te vermeerderen met 21% BTW.

Het samenvoegen van units is bespreekbaar.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Ambt-Almelo
Sectie: R, Nummer 260, (gedeeltelijk)
Groot: 4.590 m²

LOCATIE
Het object is gelegen op bedrijventerrein 'Bedrijvenpark Twente' te Almelo.

VOORZIENINGEN
De units worden standaard opgeleverd met:
- afgewerkte meterkast;
- riolering;
- toiletafvoer met aansluiting op het gemeentelijk riool;
- handblusmiddel;
- verhard buitenterrein.

De units zijn optioneel te voorzien van:
- entresol-/verdiepingsvloer;
- lichtstraten;
- elektra-aansluiting;
- wateraansluiting.

BEREIKBAARHEID
Het terrein is gelegen op het goed bereikbare Bedrijvenpark Twente, nabij de op- en afritten van de Rijksweg A35 en N36.

BESTEMMINGSPLAN
Gelegen in het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Twente_Wendelgoor" met vigerende enkelbestemming "Bedrijf - 4.1"

PARKEERGELEGENHEID
De units beschikken tezamen over 41 parkeerplaatsen op mandelig terrein.

KOPERSINFORMATIE
De koop-/aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld. De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnenregeling zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel ‘gemeenschappelijk eigendom’ geheten, wordt bij iedere koopakte een splitsingsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

BOUWAANVRAAG
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE)
Door de koop van een unit wordt u automatisch lid van de VVE. De VVE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verzekering van de opstal en aansprakelijkheid.

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen ‘Gebouw Twente I en II’. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de aannemer overgemaakt te worden.

EIGENDOMSOVERDRACHT EN BETALING
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van transport’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden aan de ontwikkelaar. De betalingstermijnen voor het restant ‘bouwkosten’ zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald en aan de aannemer worden voldaan. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de koper.

OPLEVERING
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerkopties inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de aannemer en ontwikkelaar wordt de unit opgeleverd.

Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden binnen een week m.u.v. besteltermijnen opgelost. Op de dag van oplevering moet er voor het totale bedrijfsgebouw een opstalverzekering zijn afgesloten naar herbouwwaarde. Hiervoor worden uw personalia en bedrijfsactiviteit kenbaar gemaakt aan de VVE.

Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

VERTRAGING DOOR (SEMI)OVERHEID
Helaas komt het af en toe voor dat de nutsvoorzieningen niet conform planning worden aangebracht door het betrokken nutsbedrijf. Het gevolg kan zijn dat de oplevering van het bouwproject enige vertraging oploopt. In dergelijk voorkomende gevallen is verkoper niet aansprakelijk voor enige vorm van de hieruit vloeiende door de koper geleden en nog te lijden schade. Verkoper zal kopers (waar mogelijk) tijdig informeren en zal zich uiteraard maximaal inspannen om in dergelijke gevallen de vertraging trachten te minimaliseren.

Hoewel deze informatie met grote zorg is samengesteld aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven.
Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

*Aan deze informatie kunnen geen rechten worde

Bezichtiging of meer weten?

Benieuwd naar hoe de ruimte er op de locatie uitziet of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Koen van de Riet

Brochure ontvangen?

Wil je meer weten over deze ruimte, vraag dan de uitgebreide brochure aan en ontvang 'm direct.