Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Oude Boekeloseweg 31

7553 DS Hengelo

Type
Oppervlakte
6.300 m²
Aanvaarding
in overleg

Omschrijving

In het havengebied van Hengelo ligt aan het Twentekanaal op zichtlocatie vanaf de vernieuwde Boekelosebrug het voormalige “Möller Staete” complex. Het complex bestaat uit diverse gebouwen ingericht als kantoorruimte, bedrijfsruimte en buitenterrein. De oppervlakte van het totale perceel bedraagt 13.952 m² en dit maakt het terrein zeer geschikt ten behoeve van herontwikkeling.

Inleiding
Online vrijwillige verkoping op donderdag 21 november 2019, ’s middags vanaf 13:00 uur, online veiling via BOG-auctions.nl, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Wilbrink en Den Otter, Oldenzaalsestraat 51-53, 7551 AN Hengelo (o).

Bezichtiging
Bezichtigingen zijn mogelijk op de vooraf vastgestelde kijkmomenten op 29 oktober tussen 15.00 uur en 17.30 uur en op 12 november tussen 15.30 uur en 17.30 uur.

Veiling
Online vrijwillige veiling

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 21 november 2019, ’s middags vanaf 13:00 uur, online (bij inzet en afslag) via BOG-auctions.nl, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Wilbrink en Den Otter.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en de Algemene Veilingenvoorwaarden met Internetbieden voor vrijwillige veilingen (“AVVIVV 2013”) en bijzondere veilingvoorwaarden, het verkoopprotocol, de concept-koopovereenkomst, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: BOG-auctions.nl.

Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 5 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 15 november 2019 om 23:59), schriftelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Wilbrink en Den Otter, Oldenzaalsestraat 51-53, 7551 AN Hengelo (o) of per email: info@wilbrinkdenotter.nl).

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: BOG-auctions.nl

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op BOG-auctions.nl.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6 % overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Objectgegevens
Oude Boekeloseweg 29
Het betreft een multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit een kantoorruimte met naastgelegen bedrijfsruimte. De kantoorruimte heeft een oppervlakte van circa 1.350 m² op de begane grond en circa 520 m² op de eerste verdieping. Het object staat middels een overdekte brug in verbinding met onderstaande kantoorruimte. De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van circa 1.700 m². Voor het object zijn parkeermogelijkheden aanwezig, deze zijn eventueel uit te breiden met het parkeerterrein op het naastgelegen perceel (deelkavel 3).

Oude Boekeloseweg 31
Het betreft een multifunctioneel object bestaande uit een showroom met bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, met een totale oppervlakte van circa 520 m². De eerste verdieping is ingericht als kantoorruimte met een totale oppervlakte van circa 510 m². De kantoorruimte kan eventueel uitgebreid worden met bovenstaande kantoorruimte. Voor het object zijn parkeermogelijkheden aanwezig, deze zijn eventueel uit te breiden met het parkeerterrein op het naastgelegen perceel (deelkavel 3).

Oude Boekeloseweg 50
Het betreft een bedrijfsruimte voorzien van een ruim omheind buitenterrein. De bedrijfsruimte beschikt over diverse kantoorruimtes en toiletvoorzieningen. De totale oppervlakte bedraagt circa 1.700 m². Het perceel heeft een oppervlakte van 3.385 m². Aan de voorzijde van het object zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Huurgegevens
Het object is thans in deels verhuurde staat. Het betreffen kortlopende huurovereenkomsten. De huurovereenkomsten kunnen via BOG-auctions.com ingezien worden.

Locatie
Het complex is gunstig gelegen op zichtlocatie op bedrijventerrein Twentekanaal te Hengelo. De afslag Hengelo-Zuid aan de A35 is binnen enkele autominuten rijden te bereiken en in de buurt zijn bedrijven van diverse aard gelegen.

Bereikbaarheid
Via snelwegen A-35 en A-1 goed bereikbaar per auto. Daarnaast is het object goed bereikbaar per trein en bus en op loopafstand gelegen van het centrum van Hengelo.

Indeling
Oude Boekeloseweg 29
Kantoorruimte:
Begane grond: entree/hal, toiletten, diverse kantoorruimten en spreekkamers.
1ste Verdieping: overloop, meerdere kantoorruimten, spreekkamers, kantine en diverse toiletten.
Bedrijfsruimte:
Een grote open bedrijfsruimte voorzien van diverse opslagruimtes welke voornamelijk aan de achterzijde zijn gelegen. In de bedrijfsruimte zijn diverse toilet- en wasruimten aanwezig.
Bouwjaar: 1968

Oude Boekeloseweg 31
Kelder: diverse opslagruimtes.
Begane grond: entree/hal, toilet, toegang naar kelder, showroomverblijfruimten/kantoorruimten, keuken, wasruimte en bedrijfsruimte.
1ste Verdieping:overloop, meerdere kantoorkamers en een toiletruimte.
Bouwjaar: 1990

Oude Boekeloseweg 50
Het betreft een bedrijfsruimte waarin aan de voorkant enkele kantoorruimtes en toiletten zijn gecreëerd.
Bouwjaar: 1960

Voorzieningen
Oude Boekeloseweg 29
Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren.
Kantoorruimte:
- gas, water en elektra;
- rookmelders + brandblusapparaten;
- noodverlichting;
- toiletten;
- kantine;
- gasgestookte cv-installatie
- showroom mogelijkheden.

Bedrijfsruimte:
- verlichting;
- diverse takels (til vermogen niet bekend);
- toiletten;
- wasruimte;
- overheaddeur.

Oude Boekeloseweg 31
Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren.
- gas, water, elektra en kabel;
- rookmelders + brandblusapparaten;
- gasgestookte cv-installatie;
- toiletten;
- diverse airco’s.

Oude Boekeloseweg 50
Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren.
- gas, water, elektra;
- rookmelders + brandblusapparaten;
- overheaddeur;
- gasgestookte cv-installatie
- toiletten;
- omheind buitenterrein.

Kadaster
Gemeente: Hengelo (o)
Sectie: K
Nummer(s): 1578, 1579, 1348, 954 en 465

Milieu
Verkoper heeft diverse bodemonderzoeken uit laten voeren. Tevens is volgens opgave van verkoper asbest in de opslaghal (met B2 aangegeven) verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest en de bodemverontreiniging kan voortvloeien. Verkoper verwijst naar de onderzoeken, welke te downloaden is via het internetportal van BOG-auctions.nl. Het is mogelijk subsidie te ontvangen in verband met de bodemsanering. Voor meer informatie omtrent het bericht van de gemeente en het aanvragen van de subsidies kan de informatie van de Stichting Bodembeheer Nederland gedownload worden op BOG-auctions.nl

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
“Enkelbestemming bedrijventerrein – Industrie”
Gebiedsaanduiding “geluidgezoneerd industrieterrein”\Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Twentekanaal”

Bijzonderheden
- Geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of andere bijzonderheden bekend dan vermeld in de laatste akte van levering welke te downloaden is via BOG-auctions.com.

- Verkoper beschikt wel over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

- Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal
bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering
daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de dataroom van BOG-auctions.

Bezichtig de ruimte op locatie!

Ben je benieuwd naar hoe de ruimte er op de locatie uitziet? Plan dan met ons een bezichtiging.

Brochure ontvangen?

Wil je meer weten over deze ruimte, vraag dan de uitgebreide brochure aan en ontvang 'm direct.